log

Log Group L.L.C. është kompani që ofron shërbime të logjistikës, e cila operon në Kosovë.

Me prezencë në të gjitha pikat doganore të Kosovës, partneritet me kompani globale, depo në shfrytëzim për grumbullim të mallrave në Evropë, Turqi dhe Kinë,  kompania Log Group ofron një mundësi të mirë bashkëpunimi në fushën e shpedicionit dhe transportit ndërkombëtar.

Përparësi e Log Group është ofrimi i zgjidhjeve dhe shërbimeve të transportit për të gjitha llojet e ngarkesave si transport detar, tokësor, ajror dhe shpedicion. Me përvojë  dhe staf te avansuar,  Log Group zotohet për shërbime precize dhe të besueshme logjistike në të gjithë sektorët.

Përveç transportit dhe zhdoganimit të mallrave në rajon, Log Group siguron transport parcial nga Kina dhe Turqia qoftë edhe vetëm për një paletë, duke qenë se kemi në shfrytëzim depot për grumbullim të mallrave në Stamboll dhe të gjitha portet detare të Kinës.

Me mjete moderne që posedojnë karakteristika të larta teknologjike në aktivitetet e transportit, synimi i Log Group janë plotësimi i kërkesave dhe nevojave të konsumatorëve, duke u siguruar që ngarkesat të arrijnë në destinacionin e saktë sa më shpejt dhe sigurt.

Përveç transportit dhe zhdoganimit të mallrave në rajon, kompania siguron transportin parcial nga Kina dhe Turqia qoftë edhe vetëm për një palate pasi qe posedojme depot tona ne Stanboll dhe Shanghai.

Me mjete moderne që posedojnë karakteristika të larta teknologjike në aktivitetet e transportit, Log Group vizion dhe synim kryesor ka kërkesat dhe nevojat e konsumatorëve duke u siguruar që ngarkesat të arrijnë në destinacionin e saktë sa më shpejt dhe sigurt.

Screen Shot 2019-01-24 at 7.59.25 PM
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position
header style