Kompania jonë ofron këto lloje të shërbimeve:

 

Shpedicion:

 • Konsullta dhe këshilla rreth procedurave doganore,
 • Strehimin e mallrave në depo doganore,
 • Shërbimet e zhdoganimit të të gjitha llojeve të mallrave dhe të automjeteve,
 • Deklaratat e Importit të rregullt – IM4,
 • Deklaratat e Importit të përkohshëm – IM5,
 • Deklaratat e Ri-importit – IM6,
 • Deklaratat e Hyrjes në Depon Doganore – IM7,
 • Deklaratat e Procedurave tjera Doganore – IM9,
 • Deklaratat e Eksportit të rregullt – EX1,
 • Deklaratat e Eksportit të Përkohshëm – EX2,
 • Deklaratat e Ri- Eksportit – EX3,
 • Deklaratat e Akcizës së Brendshme -ED4,
 • Tranzitet ndërkombëtare  24/7h:  T1 dhe T2

Transport rrugor:

Log Group  L.L.C. nëpërmjet flotës së kamionëve të vet dhe nënkontraktorëve të kompanive transportuese, kryen transportin rrugor internacional me kamionë deri 24 ton, nga Turqia, Greqia dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian për në Kosovë dhe rajon.

Sigurojmë organizim korrekt dhe të besueshëm të dërgesave komplete dhe parciale, ngarkesa me leje te veçanta (me mbingarkesë, mallra me rrezikshmëri).

1542964553350305-000

Transport Parcial:

Log Group L.L.C. është e specializuar për transportimin e mallrave parciale, qoftë edhe një paletë të vetme.

Destinacionet kryesore janë Turqia, Kina si dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian.

Kështu mundë të importoni – exportoni pikërisht aq sa ju nevojitet, pa magazinim të panevojshëm dhe krijim të stoqeve, me shpenzime shumë të vogla dhe në kohën kur ju përshtatet.

parcial

Transport detar:

Kompania jonë me partneritet me linjat detare ofron shërbimin e transportit detar në mënyrë shumë efikase drejt portit të Durrësit, Selanikut (Greqi) dhe Barit (Mal të zi) prej regjioneve Amerikë, Azi, Afrikë dhe Evropë.

sea-transport

Sigurimet Transportuese

Ne ofrojmë pakon e plotë të sigirimit të mallrave gjatë transportit të tyre, përmes kompanive të cilat janë të specializuar për këto lloj sigurime.

 

Logjistikë:

Kompania jonë ofron po ashtu dhe shërbimet e logjistikës siç janë:

 • Shërbime të logjistikës lokale dhe rajonale;
 • Shërbime të magazinimit të mallrave dhe shërbimeve doganore;
 • Depo doganore.

 

Konsulenca:

Log Group L.L.C. ofron shërbimet e konsulencës për transport, logjistikë dhe shpedicion.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position
header style