log

Log Group. është kompani logjistike e cila tani operon edhe në Kosovë.
Me selinë e saj në Turqi, në Kosovë, në Kinë si dhe me partneritet në Shqipëri e Maqedoni, kompania jonë ofron një mundësi të mirë bashkëpunimi për shpedicion dhe transport ndërkombëtar.

Përparësi e Log Group është ofrimi i zgjidhjeve dhe shërbimeve të transportit për të gjitha llojet e ngarkesave si transport detar, tokësor dhe shpedicion. Me përvojë dhe staf tëavancuar Log Group zotohet për shërbime precize dhe të besueshme logjistike në të gjithësektorët. Përveç transportit dhe zhdoganimit të mallrave në rajon, kompania jonë siguron transportin parcial nga Kina dhe Turqia qoftë edhe vetëm për një palatë pasi që posedojmë depot tona në Stanboll dhe Shanghai.

Me mjete moderne që posedojnë karakteristika të larta teknologjike në aktivitetet e transportit,Log Group vizion dhe synim kryesor ka kërkesat dhe nevojat e konsumatorëve duke u siguruar që ngarkesat të arrijnë në destinacionin e saktë sa më shpejt dhe sigurt.

about
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position
header style